Жалба, подадена на 9 март 2009 г. - Juvyns/Съвет

(Дело F-20/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Marc Juvyns (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението да не се повиши жалбоподателя в степен AST 7 в процедурата за повишаване за 2008 година и - доколкото е необходимо - на решенията да се повишат в тази степен длъжностни лица с по-малко заслуги.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на Органа по назначаването да не повиши жалбоподателя в степен AST 7 в процедурата за повишаване за 2008 година и - доколкото е необходимо - решенията да се повишат в тази степен длъжностни лица с по-малко заслуги.

да се осъди Съветът на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

____________