Žaloba podaná dne 9. března 2009 - Juvyns v. Rada

(Věc F-20/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Marc Juvyns (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí nepovýšit žalobce do platové třídy AST7 za hodnotící období 2008, a v rozsahu, v němž je to nezbytné, i rozhodnutí povýšit do této platové třídy úředníky, kteří si to zaslouží méně

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování nepovýšit žalobce do platové třídy AST7 za hodnotící období 2008, a v rozsahu, v němž je to nezbytné, i rozhodnutí povýšit do této platové třídy úředníky, kteří si to zaslouží méně;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

____________