Acțiune introdusă la 9 martie 2009 - Juvyns/Consiliul

(Cauza F-20/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Marc Juvyns (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocaţi)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a nu-l promova pe reclamant la gradul AST 7 pentru exerciţiul de promovare 2008, și, dacă este cazul, a deciziilor de promovare la acest grad a unor funcţionari mai puţin merituoși.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei AIFN de a nu-l promova pe reclamant la gradul AST 7 pentru exerciţiul de promovare 2008, și, dacă este cazul, a deciziilor de promovare la acest grad a unor funcţionari mai puţin merituoși;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________