Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-16 ta' Settembru 2010 - Avendano et vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-45/06) 1

Lingwa tal-kawża : il-Franċiż

Il-President tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1 - ĠU C 143, 17.06.2006, p. 39.