Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 14 septembrie 2010 - AE/Comisia

(Cauza F-79/09)

(Funcţie publică - Funcţionari - Securitate socială - Asigurare de accidente şi de boli profesionale - Articolul 73 din statut - Refuz de recunoaştere a originii profesionale a unei boli - Hipersensibilitate la câmpurile electromagnetice)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: AE (Muchamiel, Spania) (reprezentanți: L. Levi și M. Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial J. Currall și D. Martin, agenți, ulterior J. Currall și J. Baquero Cruz, agenți)

Obiectul cauzei

Cerere de anulare, pe de o parte, a deciziei AIPN din 15 decembrie 2008, primită la 16 ianuarie 2009, de respingere a cererii reclamantului de recunoaștere drept boală profesională, în sensul articolului 73 din Statutul funcționarilor, a afecțiunii de care suferă și, pe de altă parte, în măsura în care este necesar, cerere de anulare a deciziei din 11 iunie 2009 de respingere a reclamației reclamantului.

Cerere de daune interese în valoare de 12 000 de euro pentru repararea prejudiciului moral suferit.

Dispozitivul hotărârii

Obligă Comisia Europeană la plata către AE a sumei de 2 000 de euro.

Respinge restul capetelor de cerere.

Comisia Europeană suportă, în afară de propriile cheltuieli de judecată, un sfert din cheltuielile de judecată ale reclamantului.

Reclamantul suportă trei sferturi din propriile cheltuieli de judecată.

____________