Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 15 decembrie 2010 - Saracco/BCE

(Cauza F-66/09)1

(Funcție publică - Personalul BCE - Concediu pentru interese personale - Durată maximă - Refuz al prelungirii)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Roberta Saracco (Arona, Italia) (reprezentant: F. Parrat, avocat)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (BCE) (reprezentanți: F. Malfrère, G. Nuvoli, agenți, asistați de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Anularea deciziei BCE prin care se refuză prelungirea unui concediu pentru interese personale

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Doamna Saracco suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 205, 29.8.2009, p. 51.