Sag anlagt den 26. oktober 2010 - Schätzel mod Kommissionen

(Sag F-109/10)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Michael Wolfgang Schätzel (Ransbach-Baumbach, Tyskland) (ved advokat R. Oehmen)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afslag på udbetaling af udtrædelsespenge til sagsøgeren.

Sagsøgerens påstande

Europa-Kommissionens afslag af 8. april 2010 og afslaget på sagsøgerens klage af 30. juli 2010, klage nr. R/351/10, annulleres, og Kommissionen tilpligtes at betale ham udtrædelsespenge for den tjeneste, som han har udført i perioden 1. marts 2009 til 28. februar 2010, svarende til den aktuarmæssige modværdi af det pensionskrav, som han har erhvervet som følge af sin tjeneste ved Kommissionen.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________