Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 26. oktobra rīkojums - AB/Komisija

(lieta F-3/10) 1

Civildienests - Līgumdarbinieki - Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana - Novēlota sūdzība - Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: AB (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - S. A. Pappas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un D. Martin)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu par prasītāja kā līgumdarbinieka līguma nepagarināšanu

Rezolutīvā daļa:

noraidīt prasību kā acīmredzami nepieņemamu;

prasītājs atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 100, 17.04.2010., 69. lpp.