Personaldomstolens dom av den 28 oktober 2010 - Vicente Carbajosa m.fl. mot kommissionen

(Mål F-77/08)(1)

(Personalmål - De allmänna uttagningsproven EPSO/AD/116/08 och EPSO/AD/117/08 inom området för bedrägeribekämpning - Sökande går inte vidare till följd av deras resultat på tillträdesproven - Beslut fattat av tillsättningsmyndigheten - Klagomål har inte ingetts - Talan avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Isabel Vicente Carbajosa m.fl. (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och B. Eggers)

Part som har intervenerat till stöd för sökandena: Konungariket Spanien (ombud: F. Díez Moreno)

Saken

Ogiltigförklaring av Europeiska rekryteringsbyråns individuella beslut att inte godkänna sökandena i uttagningsproven EPSO/AD/116/08 respektive EPSO/AD/117/08.

Domslut

Talan avvisas.

Sökandena ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Intervenienten Konungariket Spanien ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 285, 8.11.2008, s. 57.