Avaliku Teenistuse Kohtu 9. juuli 2010. aasta määrus - Potoms ja Scillia versus parlament

(kohtuasi F-26/07)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimehe määrusega kustutati kohtuasi registrist.

____________

1 - ELT C 117, 26.5.2007, lk 37.