Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-26 ta' Lulju 2010 - Quadu vs Il-Parlament

(Kawża F-29/07) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1 - ĠU C 117, 26.05.2007, p. 37.