Avaliku Teenistuse Kohtu 26. juuli 2010. aasta määrus - Vereecken versus komisjon

(kohtuasi F-86/06)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimehe määrusega kustutati kohtuasi registrist.

____________

1 - ELT C 237, 30.9.2006, lk 19.