A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. szeptember 30-i ítélete - Torijano Montero kontra Tanács

(F-76/05. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Kinevezés - Az új személyzeti szabályzat hatályba lépését megelőzően meghirdetett versenyvizsga tartaléklistájára felvett jelöltek - Besorolási fokozatba történő besorolás a kevésbé kedvező új szabályok alapján - A személyzeti szabályzat 5. cikke - A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 12. cikke - Az egyenlőség elve - A jogos bizalom elve - Gondoskodási kötelezettség - Arányosság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Javier Torijano Montero (Brüsszel, Belgium) (képviselők: kezdetben S. Rodrigues és A. Jaume ügyvédek, később S. Rodrigues és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Arpio Santacruz és I. Sulce meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Tanács határozatának megsemmisítése, amelyben a tartaléklistára az új személyzeti szabályzat hatálybalépése előtt felvett felperest az új személyzeti szabályzat kevésbé kedvező rendelkezései (a tisztviselők személyzeti szabályzatát módosító 723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelet XIII. mellékletének 12. cikke) alapján sorolja be.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 281., 2005.11.12., 23. o. (eredetileg az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága előtt, T-302/05. számon nyilvántartásba vett, majd a 2005. december 15-i végzéssel az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékéhez áttett ügy).