AVALIKU TEENISTUSE KOHTU ESIMESE KOJA ESIMEHE MÄÄRUS

4. juuni 2009

Kohtuasi F‑142/07

Magdalena Kaminska

versus

Euroopa Liidu Regioonide Komitee

Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtu algatusel – Registrist kustutamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles M. Kaminska, kes töötas Regioonide Komitees 16. augustist 2004 kuni 30. novembrini 2004 abiteenistujana, seejärel samas institutsioonis 1. detsembrist 2004 kuni 31. augustini 2005 ning 16. aprillist 2006 kuni 30. septembrini 2007 ajutise teenistujana, palub sisuliselt Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 25 sätestatud päevaraha maksmist, millest oli keeldutud osa aja eest, kui ta nimetatud institutsioonis ajutise teenistujana töötas.

Otsus: Kustutada kohtuasi F‑142/07: Kaminska vs. Regioonide Komitee Avaliku Teenistuse Kohtu registrist. Regioonide Komitee maksab hagejale 11 000 eurot ning hageja loobub vastutasuks kõigist nõuetest, sh kohtukulude osas. Võetakse teadmiseks, et hageja loobub ka Avaliku Teenistuse Kohtu esimese koja esimehe 27. novembri 2008. aasta määruse kohtuasjas F‑142/07 AJ: Kaminska vs. Regioonide Komitee, milles talle määrati osaliselt õigusabi, täitmisest.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtus – Registrist kustutamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artiklid 69 ja 74)