TARNAUTOJŲ TEISMO PIRMOSIOS KOLEGIJOS PIRMININKO NUTARTIS

2009 m. birželio 4 d.

Byla F‑142/07

Magdalena Kaminska

prieš

Europos Sąjungos Regionų komitetą

„Draugiškas ginčo sprendimas Tarnautojų teismo iniciatyva – Išbraukimas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo M. Kaminska, Regionų komiteto pagalbinė darbuotoja nuo 2004 m. rugpjūčio 16 d. iki 2004 m. lapkričio 30 d., vėliau laikinoji tarnautoja minėtoje institucijoje nuo 2004 m. gruodžio 1 d. iki 2005 m. rugpjūčio 31 d. ir nuo 2006 m. balandžio 16 d. iki 2007 m. rugsėjo 30 d., iš esmės prašo išmokėti jai dienpinigius, kaip nustatyta Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 25 straipsnyje, kuriuos jai buvo atsisakyta išmokėti už dalį laikotarpio, per kurį ji buvo laikinoji tarnautoja minėtoje institucijoje.

Sprendimas: Išbraukti bylą Kaminska prieš Regionų komitetą (F‑142/07) iš Tarnautojų teismo registro. Regionų komitetas sumoka ieškovei 11 000 EUR dienpinigių, o ji atsisako bet kokių reikalavimų, įskaitant susijusius su bylinėjimosi išlaidomis. Patvirtinama, jog ieškovė taip pat atsisako reikalauti, kad 2008 m. lapkričio 27 d. Tarnautojų teismo pirmosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Kaminska prieš Regionų komitetą (F‑142/07 AJ), kuria jai buvo suteikta dalinė teisinė pagalba, būtų įvykdyta.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Draugiškas ginčo sprendimas Tarnautojų teisme – Išbraukimas iš registro

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 69 ir 74 straipsniai)