BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE EERSTE KAMER VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

4 juni 2009

Zaak F‑142/07

Magdalena Kaminska

tegen

Comité van de Regio’s van de Europese Unie

„Minnelijke regeling op initiatief van het Gerecht – Doorhaling”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 236 EG en artikel 152 EA, waarbij Kaminska, hulpfunctionaris bij het Comité van de Regio’s van 16 augustus 2004 tot en met 30 november 2004, daarna tijdelijk functionaris bij dat Comité van 1 december 2004 tot en met 31 augustus 2005 en vervolgens van 16 april 2006 tot en met 30 september 2007, vraagt om, kort samengevat, toekenning van de dagvergoeding bedoeld in artikel 25 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, welke haar is geweigerd voor een gedeelte van de periode gedurende welke zij tijdelijk functionaris bij dat Comité was.

Beslissing: Zaak F‑142/07, Kaminska/Comité van de Regio’s, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. Het Comité van de Regio’s zal het forfaitaire bedrag van 11 000 EUR betalen aan verzoekster, die daarvoor afziet van elke aanspraak, daaronder begrepen op het gebied van de kosten. Verzoekster ziet eveneens af van de uitvoering van de beschikking van de president van de Eerste kamer van het Gerecht van 27 november 2008, Kaminska/Comité van de Regio’s (F‑142/07 AJ), waarbij haar ten dele rechtsbijstand werd verleend.

Samenvatting

Ambtenaren – Beroep – Minnelijke regeling van geschil voor het Gerecht voor ambtenarenzaken – Doorhaling in register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 69 en 74)