SKLEP PREDSEDNIKA PRVEGA SENATA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 4. junija 2009


Zadeva F-142/07


Magdalena Kaminska

proti

Odboru regij Evropske unije

„Mirno reševanje spora na predlog Sodišča za uslužbence – Izbris“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero M. Kaminska, pomožna uslužbenka v Odboru regij od 16. avgusta 2004 do 30. novembra 2004, nato začasna uslužbenka v isti instituciji od 1. decembra 2004 do 31. avgusta 2005 in nato od 16. aprila 2006 do 30. septembra 2007, v bistvu zahteva pravico do dnevnice iz člena 25 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, ki ji je bila zavrnjena za del obdobja, v katerem je bila začasna uslužbenka v navedeni instituciji.

Odločitev:      Zadeva Kaminska proti Odboru regij (F-142/07) je izbrisana iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Odbor regij plača pavšalni znesek 11.000 EUR tožeči stranki, ki se v zameno odpove vsakršnemu zahtevku, vključno s stroški. Potrjuje se, da se tožeča stranka odpove tudi izvršitvi sklepa predsednika prvega senata Sodišča za uslužbence z dne 27. novembra 2008 Kaminska proti Odboru regij (F-142/07 AJ), s katerim ji je bila delno odobrena pravica do pravne pomoči.


Povzetek


Uradniki – Pravno sredstvo – Sporazumna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člena 69 in 74)