Rikors ippreżentat fis-6 ta' Mejju 2010 - Costa vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-26/10)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Antonino Costa (Thionville, Franza) (rappreżentanti: L. Levi u M. Vandenbussche, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

Annullament tad-deċiżjoni li teskludi lir-rikorrent mill-proċedura ta' promozzjoni 2009 u l-kundanna tal-konvenuta sabiex tħallaslu somma għad-dannu morali kkawżat.

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ħatra li teskludi lir-rikorrent mill-proċedura ta' promozzjoni 2009, li ġiet innotifikata lilu fit-22 ta' Novembru 2009;

sa fejn meħtieġ, tannulla d-deċiżjoni tas-27 ta' Jannar 2010 li tiċħad l-ilment;

konsegwentement, tobbliga lill-konvenuta terġa' tibda l-proċedura ta' promozzjoni 2009, b'mod regolari, billi tinkludi lir-rikorrent;

tikkundanna lill-konvenuta għall-ħlas tas-somma ta' EUR 25.000 bħala ħlas għad-dannu morali;

tikkundanna lill-Kummissjoni Ewropea għall-ispejjeż.

____________