Prasība, kas celta 2011. gada 2. februārī - AX/ECB

(lieta F-7/11)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: AX (pārstāvji - L. Levi un M. Vandenbussche, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka

Strīda priekšmets un apraksts

ECB lēmuma par darba attiecību apturēšanu no 2010. gada 5. augusta atcelšana, kā arī zaudējumu atlīdzināšana

Prasītāja prasījumi:

Prasītājs lūdz Tiesu:

atcelt ECB 2010. gada 4. augusta lēmumu par darba attiecību apturēšanu no 2010. gada 5. augusta;

rezultātā pilnībā atjaunot prasītāju darbā ar atbilstošu publicitāti tā labās slavas atjaunošanai;

katrā ziņā piespriest ECB samaksāt atlīdzību par prasītāja ciesto morālo kaitējumu, novērtētu ex aequo et bono EUR 20000;

piespriest ECB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________