Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 8. julija 2010 - Magazzu proti Komisiji

(Zadeva F-126/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Imenovanje - Imenovanje začasnih uslužbencev za uradnike - Kandidati, vpisani na čakalni seznam natečaja, razpisanega pred začetkom veljavnosti novih Kadrovskih predpisov - Uvrstitev v naziv ob uporabi novih, manj ugodnih pravil - Pridobljene pravice - Načelo prepovedi diskriminacije - Členi 2, 5 in 12 priloge XIII h Kadrovskim predpisom)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Salvatore Magazzu (Bruselj, Belgija) (zastopniki: sprva T. Bontinck in J. Feld, odvetnika, nato T. Bontinck in S. Woog, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in G. Berscheid, zastopnika)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe OPI z dne 13. decembra 2005, s katero je bila tožeča stranka, začasni uslužbenec, ki je bil uvrščen v naziv A*11 in je uspešno opravil splošni natečaj COM/A/18/04, na podlagi določb priloge XIII h Kadrovskim predpisom imenovana za uradnika z uvrstitvijo v A*6, plačilni razred 2.

Izrek

1)    Tožba se zavrne.

2)    Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 310, 16.12.2006, str. 32.