2010 m. liepos 8 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Sotgia prieš Komisiją

(Byla F-130/06)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Paskyrimas- Laikinieji tarnautojai, paskirti pareigūnais - Kandidatai, įrašyti į konkurso, paskelbto iki naujų Pareigūnų tarnybos nuostatų įsigaliojimo, rezervo sąrašą - Priskyrimas lygiui taikant naujas mažiau palankias normas - Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 4 dalis ir 12 straipsnio 3 dalis)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Stefano Sotgia (Dublinas, Airija), iš pradžių atstovaujamas advokatų T. Bontinck ir J. Feld, vėliau advokatų T. Bontinck ir S. Woog

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir H. Krämer

Dalykas

2006 m. balandžio 16 d. Paskyrimų tarnybos sprendimo, kuriuo ieškovas, laikinasis A*11 lygio tarnautojas bei bendrojo konkurso EPSO/A/18/04 laimėtojas, pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedą buvo paskirtas pareigūnu priskiriant jį A*6 lygio 2 pakopai, panaikinimas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 326, 2006 12 30, p. 86.