Žaloba podaná dne 29. září 2010 - Florentiny v. Parlament

(Věc F-90/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Jean-François Florentiny (Strassen, Lucembursko) (zástupci: P. Nelissen Grade a G. Leblanc, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o nezařazení žalobce do seznamu úředníků povýšených do platové třídy AST 6 při povyšování za rok 2009

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 29. června 2010 zamítající stížnost žalobce,

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 24. listopadu 2009, zveřejněné dne 2. prosince 2009, o nezařazení žalobce do seznamu úředníků povýšených do platové třídy AST 6 při povyšování za rok 2009,

upozornit orgán oprávněný ke jmenování na následky vyplývající ze zrušení napadených rozhodnutí, a zejména na zařazení do platové třídy AST 6, jakož i zpětnou účinnost povýšení do platové třídy AST 6 ke dni, ke kterému mělo být účinné, totiž k 1. lednu 2009,

přiznat žalobci 2000 eur jako náhradu jemu způsobené nemajetkové újmy,

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________