Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 5 mai 2010 - Nikolchov/Comisia

(Cauza F-70/09)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua dispus radierea cauzei, ca urmare a unei soluționări amiabile.

____________

1 - JO C 244, 10.10.2009, p.16.