Sag anlagt den 14. marts 2011 - ZZ mod Rådet for Den Europæiske Union

(Sag F-28/11)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Rodrigues, A. Blot og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen, hvorved Rådets ansættelsesmyndighed afviste at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD 12 i forfremmelsesåret 2010, indeholdt i personalemeddelelse nr. 80/10 af 26. april 2010.

Sagsøgerens påstande

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

Rådet tilpligtes at fremlægge bedømmelsesrapporterne vedrørende de tidligere A tjenestemænd forfremmet til lønklasse AD 12, som blev bedømt i forfremmelsesåret 2010, samt statistikkerne over den gennemsnitlige analytiske vurdering foretaget af de første bedømmere, som blev fremsendt til AD-administratorernes rådgivende bedømmelsesudvalg.

Annullation af den anfægtede afgørelse og, om fornødent, af afgørelsen om afslag på klagen.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________