Tožba, vložena 21. marca 2011 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-29/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe komisije za natečaj EPSO/AD/147/09-RO, s katero se tožeči stranki ni dovolil pristop k ustnemu izpitu natečaja.

Predlogi tožeče stranke

Odločba direktorja EPSO z dne 10. decembra 2010 o zavrnitvi ugovora tožeče stranke naj se razglasi za nično;

odločba komisije za natečaj EPSO/AD/147/09-RO, s katero je bila tožeči stranki za pisni izpit C dodeljena izločilna ocena 6/10, naj se razglasi za nično, če je to potrebno;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________