Beroep ingesteld op 23 maart 2011 - ZZ / Raad

(Zaak F-30/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (Brussel, België) (vertegenwoordiger: M. Velardo)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van verzoekers beoordelingsrapport over de periode van 1.1.2008 tot en met 31.12.2008 alsmede vergoeding van de schade die zou zijn geleden

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het loopbaanontwikkelingsrapport 2008 en veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding voor de geleden schade, welke voorlopig op 5 000 EUR wordt geschat en in de loop van het geding nader zal worden gepreciseerd, alsmede tot betaling van een vertragingsrente van 6,75 % over de vergoeding voor de materiële en immateriële schade;

verwijzing van de Raad van de Europese Unie in de kosten van de procedure.

____________