SKLEP PREDSEDNIKA DRUGEGA SENATA
SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 15. junija 2010

Zadeva F‑51/09

Alessandro Petrilli

proti

Evropski komisiji

„Sporazumna rešitev spora na predlog Sodišča za uslužbence – Izbris“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero A. Petrilli, nekdanji uradnik Komisije, upokojen s 1. julijem 2007, predlaga razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja, z dne 18. februarja 2009, s katero je bila zavrnjena pritožba, ki jo je 20. oktobra 2008 na podlagi člena 90(2) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije vložil zoper odločbo Urada za upravljanje in izplačevanje posameznih dajatev z dne 16. oktobra 2008, s katero je bilo zavrnjeno, da bi se kraj njegovega stalnega prebivališča po upokojitvi določil v Italiji in, posledično, prvič, naj se za njegovo pokojnino uporabi korekcijski koeficient za Italijo, drugič, naj se mu dodeli nadomestilo za selitev in, tretjič, naj se mu dodeli dvojni dodatek za šolanje, ki ga prejema za svojo hčer.

Odločitev:      Zadeva F‑51/09, Petrilli proti Komisiji, se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Komisija izplača 5750 EUR tožeči stranki, ta pa se v zameno odreče vsakršnim zahtevam, vključno z zahtevki za plačilo stroškov. Tožeča stranka nosi morebitni preostanek svojih stroškov. Komisija nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Pravno sredstvo – Sporazumna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člena 69 in 74)