ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
(Camera întâi)

22 iunie 2010


Cauza F‑78/09


Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică — Funcționari — Acțiune în despăgubire — Rambursarea cheltuielilor de judecată — Excepția acțiunii paralele — Inadmisibilitate vădită”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Marcuccio solicită, printre altele, obligarea Comisiei la repararea prejudiciului pe care l‑ar fi suferit ca urmare a refuzului acesteia de a‑i rambursa cheltuielile recuperabile pe care pretinde că le‑a efectuat în cauza T‑18/04

Decizia: Respinge acțiunea reclamantului ca fiind în mod vădit inadmisibilă. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.


Sumarul ordonanței


1.      Funcționari — Acțiune — Acțiune în despăgubire — Cerere de anulare a deciziei precontencioase de respingere a cererii de despăgubiri — Cerere care nu prezintă un caracter autonom în raport cu concluziile referitoare la despăgubiri

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

2.      Procedură — Cheltuieli de judecată — Stabilire — Obiect

(Regulamentul de procedură al Tribunalului, art. 92 alin. (1); Statutul funcționarilor, art. 91)


1.      Decizia unei instituții de respingere a unei cereri de despăgubiri face parte integrantă din procedura administrativă prealabilă care precedă o acțiune în răspundere introdusă în fața Tribunalului. Prin urmare, concluziile în anulare nu pot fi apreciate în mod autonom în raport cu concluziile în despăgubiri.

Astfel, actul cuprinzând luarea de poziție a instituției în faza precontencioasă are ca efect numai să permită părții care ar fi suferit un prejudiciu sesizarea Tribunalului cu o cerere de despăgubiri.

(a se vedea punctul 17)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 18 decembrie 1997, Gill/Comisia, T‑90/95, RecFP, p. I‑A‑471 și II‑1231, punctul 45; 6 martie 2001, Ojha/Comisia, T‑77/99, RecFP, p. I‑A‑61 și II‑293, punctul 68; 5 decembrie 2002, Hoyer/Comisia, T‑209/99, RecFP, p. I‑A‑243 și II‑1211, punctul 32


2.      Procedura specială prevăzută la articolul 92 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, având ca obiect stabilirea cheltuielilor de judecată, exclude o revendicare a acelorași sume sau a unor sume cheltuite în același scop în cadrul unei acțiuni în care este pusă în discuție răspunderea extracontractuală a Uniunii.

Astfel, articolul 92 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului se opune ca un reclamant să introducă, în temeiul articolului 91 din statut, o acțiune în despăgubire care are în realitate același obiect cu o cerere de stabilire a cheltuielilor de judecată.

(a se vedea punctele 20 și 22)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 11 iulie 2007, Schneider Electric/Comisia, T‑351/03, Rep., p. II‑2237, punctul 297

Tribunalul Funcției Publice: 10 noiembrie 2009, Marcuccio/Comisia, F‑70/07, RepFP, p. I‑A‑1‑423 și II‑A‑1‑2293, punctele 17 și 18