AVALIKU TEENISTUSE KOHTU TEISE KOJA ESIMEHE MÄÄRUS

5. mai 2010

Kohtuasi F‑94/09

Vladimir Nikolchov

versus

Euroopa Komisjon

Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtu algatusel – Registrist kustutamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega V. Nikolchov, kes oli komisjoni lepinguline töötaja 1. oktoobrist 2008 kuni 15. jaanuarini 2009 ning on sama institutsiooni ametnik alates 16. jaanuarist 2009, palub sisuliselt tühistada komisjoni 29. juuli 2009. aasta otsuse, millega tema teistkordselt teenistusse asumisel keelduti maksmast päevaraha, mis on ette nähtud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade VII lisa artikli 10 lõikes 2.

Otsus: Kustutada registrist kohtuasi F‑70/09: Nikolchov vs. komisjon. Kinnitada, et hageja loobub oma hagist, sh kohtukulude osas. Komisjon maksab hagejale kindla summa 2500 eurot hageja kohtukulude hüvitamiseks. Jätta hageja ülejäänud kohtukulud tema enda kanda. Jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtu algatusel – Registrist kustutamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artiklid 69 ja 74)