Prasība, kas celta 2010. gada 15. janvārī - AB/Eiropas Komisija

(lieta F-3/10)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: AB (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - S. Pappas)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

EK delegācijas Laosā 2009. gada 4. februāra lēmuma, ar kuru prasītājs tika informēts, ka viņa kā līgumdarbinieka darba līgums netiks pagarināts, un iestādes, kura ir atbildīga par darba līgumu noslēgšanu, atbildes uz sūdzību lēmuma atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt apstrīdētos lēmumus, pieņemot prasītāju atpakaļ darbā ģenerāldirekcijā RELEX vai ES ārlietu dienestā, kurš tiks izveidots no 2010. gada 1. aprīļa;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________