Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 28 octombrie 2010 - Kay/Comisia

(Cauza F-113/05)1

[Funcţie publică - Funcţionari - Numire - Funcţionari care acced la o grupă de funcţii superioară printr-un concurs general - Candidaţi înscrişi pe o listă de rezervă înainte de intrarea în vigoare a noului statut - Norme tranzitorii de încadrare în grad la recrutare - Încadrare în grad în temeiul noilor norme mai puţin favorabile - Articolul 2 alineatul (5) al doilea paragraf şi articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut]

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Roderick Neil Kay (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: iniţial T. Bontinck şi J. Feld, avocaţi, ulterior T. Bontinck şi S. Woog, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall şi H. Krämer, agenţi)

Intervenient în susținerea pârâtei: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanţi: M. Arpio Santacruz şi I. Šulce, agenţi)

Obiectul

Anularea deciziei Comisiei privind încadrarea în grad a reclamantului înscris pe lista de rezervă în cadrul unui concurs extern anterior intrării în vigoare a noului statut, în temeiul unor dispoziţii mai puţin favorabile ale acestuia

Dispozitivul

Respinge acţiunea domnului Kay.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 48, 25.2.2006, p. 36 (cauză înregistrată iniţial la Tribunalul de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene sub numărul T-421/05 şi înaintată Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene prin Ordonanţa din 15.12.2005).