2010 m. spalio 28 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Sørensen prieš Komisiją

(Byla F-85/05)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Paskyrimas - Pareigūnai, kurie po atviro konkurso paskirti į aukštesnę pareigų grupę - Kandidatai, įrašyti į rezervo sąrašą prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų tarnybos nuostatams - Pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikomos priskiriant lygiui įdarbinimo momentu - Priskyrimas lygiui taikant mažiau palankias naujas taisykles - Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 2 dalis ir 12 straipsnio 3 dalis)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Susanne Sørensen (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir H. Krämer

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Arpio Santacruz ir M. Simm

Dalykas

Komisijos sprendimo dėl ieškovės, įrašytos į B kategorijos rezervo sąrašą prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų tarnybos nuostatams taikant mažiau palankias pastarųjų nuostatas (Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 723/2004, iš dalies keičiančio Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus, XIII priedo 12 straipsnis), priskyrimo ir sprendimo panaikinti paaukštinimo balus, kuriuos ieškovė gavo kaip C kategorijos pareigūnė, panaikinimas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti S. Sørensen ieškinį.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 296, 2005 11 26, p. 26 (byla, iš pradžių užregistruota Europos Bendrijų pirmosios instancijos teisme Nr. T-335/05, perduota Europos Sąjungos tarnautojų teismui 2005 m. gruodžio 15 d. Nutartimi).