Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2010. gada 1. jūlija spriedums - Füller-Tomlinson/Parlaments

(lieta F-97/08) 1

Civildienests - Bijušais pagaidu darbinieks - Arodslimība - Fiziskās un garīgās integritātes aizskārums - Slimības atzīšanai par arodslimību paredzētās procedūras ilgums

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Paulette Füller-Tomlinson (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - L. Levi, advokāte)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - K. Zejdová un S. Seyr)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru prasītājas paliekošas daļējas invaliditātes uz arodslimību attiecināmā daļa noteikta 20 % apmērā, kā arī pakārtoti piespriest atbildētājam samaksāt summu prasītājai nodarītā morālā kaitējuma atlīdzībai

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Füller-Tomlinson atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 44, 21.02.2009., 76. lpp.