Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 9. prosince 2010 - Schuerings v. Evropská nadace pro vzdělávání (ETF)

(Věc F-87/08)1

"Veřejná služba - Zaměstnanci Evropské nadace pro vzdělávání - Dočasný zaměstnanec - Smlouva na dobu neurčitou - Propuštění - Požadavek platného důvodu - Zrušení pracovního místa - Povinnost řádné péče - Nové přidělení"

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Gisela Schuerings (Nice, Francie) (zástupci: N. Lhoest a L. Delhaye, advokáti)

Žalovaná: Evropská nadace pro vzdělávání (ETF) (zástupci: T. Ciccarone, zmocněnec, ve spolupráci s L. Levim, advokátem)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí žalované o propuštění žalobkyně, jakož i uložení Evropské nadaci, aby nahradila majetkovou a nemajetkovou újmu, která vznikla žalobkyni

Výrok rozsudku

Rozhodnutí o propuštění G. Schuerings ze dne 23. října 2007 se zrušuje.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropské nadaci pro vzdělávání (ETF) se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 327, 20.12.2008, s. 43.