Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 23. novembra spriedums - Wenig/Komisija

(lieta F-75/09) 1

Civildienests - Ierēdņi - Lūgums par palīdzības sniegšanu - Reputācijas un nevainīguma prezumpcijas aizskārums

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Fritz Harald Wenig (Woluwé-Saint-Pierre, Beļģija) (pārstāvji - sākotnēji G.-A. Dal un D. Voillemot, avocats, pēc tam G.-A. Dal, D. Voillemot, T. Bontinck un S. Woog, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Curall un D. Martin)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt netiešo lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja 2008. gada 23. septembra lūgums Eiropas Komisijai par palīdzības sniegšanu, un, otrkārt, prasība atcelt Eiropas Komisijas 2008. gada 14. novembra lēmumu par noraidīšanu

Rezolutīvā daļa:

F. H. Wenig prasību noraidīt;

F. H. Wenig atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 267, 07.11.2009, 85. lpp.