Beroep ingesteld op 30 oktober 2010 - Bernaldo de Quirós / Commissie

(Zaak F-111/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Belén Bernaldo de Quirós (Brussel, België) (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het stilzwijgende besluit tot afwijzing van de nota van de verzoekende partij waarbij zij de verwerende partij om bescherming krachtens artikel 22 bis, lid 3, van het Statuut vraagt en verzoek om schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het stilzwijgende besluit tot afwijzing van verzoeksters verzoek van 1 oktober 2009 en, voor zover nodig, van de brief/het besluit van het IDOC van 3 november 2009 en van de brief van de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Personeelszaken van de Europese Commissie van 22 maart 2010;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van haar klacht, welk besluit is gedateerd op 3 augustus 2010 en waarvan de volgende dag, 4 augustus 2010, kennis is gegeven;

Dientengevolge,

vaststelling door het TABG van de in haar verzoek van 1 oktober 2009 gevraagde maatregelen;

meer bepaald, verzekering aan haar van de bescherming voorzien in artikel 22 bis van het Statuut,

verwijdering uit de nota's van 6 mei en 30 september 2008 van de aan verzoekster gemaakte verwijten en toekenning van een schadevergoeding aan haar;

verwijzing van de Commissie in de kosten.

____________