A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. február 15-i ítélete - Marcuccio kontra Bizottság

(F-81/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Rokkantsági támogatás - Számítási hiba - Hátralékok megfizetése - Fizetendő késedelmi kamatok - Alkalmazandó mérték - Éves tőkésítés - Vagyoni és nem vagyoni kár)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa)

Alperes: az Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és C. Berardis-Kayser meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben részben elutasította a felperesnek a neki megítélt rokkantsági támogatás folyósítása után késedelmi kamatok fizetésére irányuló kérelmét.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Bizottság a saját költségein túlmenően köteles viselni a L. Marcucciónál felmerült költségek egynegyed részét.

L. Marcucico maga viseli saját költségeinek háromnegyed részét.

____________

1 - HL C 312., 2009.12.19., 44. o.