Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tal-15 ta' Frar 2011 - AH vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-76/09) 1

"Servizz pubbliku - Sigurtà soċjali - Artikoli 72 u 76a tar-Regolamenti tal-Persunal - Dispożizzjonijiet ġenerali ta' eżekuzzjoni - Stat ta' dipendenza - Konjuġi superstiti ta' uffiċjal irtirat - Ċaħda tat-talba għall-teħid tar-responsabbiltà sħiħa tal-ispejjeż ta' preżenza ta' infermiera u tal-għoti ta' għajnuna finanzjarja - Rikors tardiv - Inammissibbiltà"

Lingwa tal-kawża:il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: AH (Wavre, il-Belġju) (rappreżentant: J. Temple Lang, solicitor)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: D. Martin u J. Baquero Cruz, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-deċiżjoni tat-22 ta' Ġunju 2009 li tiċħad it-talba tar-rikorrenti sabiex tibbenefika minn rimbors sħiħ tal-ispejjeż li saru għat-trattament tal-marda tagħha.

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud bħala inammissibbli.

AH għandha tbati l-ispejjeż kollha.

____________

1 - ĠU C 297, 5.12.2009, p. 36.