Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 8. února 2011 - Skareby v. Komise

(Věc F-95/09)1

"Veřejná služba - Úředníci - Psychické obtěžování ze strany nadřízeného - Články 12a a 24 služebního řádu - Žádost o pomoc - Přiměřená lhůta - Počátek běhu lhůty - Délka"

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Carina Skareby (Lovaň, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Curall a J. Baquero Cruz, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí žalované o nezahájení šetření ohledně psychického obtěžování, jehož byla žalobkyně údajně obětí.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Evropské komise ze dne 4. března 2009 o nezahájení správního šetření ohledně tvrzeného psychického obtěžování ze strany jednoho z bývalých nadřízených C. Skareby se zrušuje.

Evropská komise ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 24, 30.1.2010, s. 81.