TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2009 m. vasario 18 d.

Byla F‑42/08

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Protingo termino pateikti prašymą dėl žalos atlyginimo nesilaikymas – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo L. Marcuccio iš esmės prašo priteisti iš Komisijos atlyginti žalą, patirtą dėl to, kad ieškovui adresuotas pranešimas buvo išsiųstas fakso numeriu, kuriuo ji neturėjo naudotis.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Terminai – Institucijai pateiktas prašymas atlyginti žalą – Protingo termino laikymasis

(Teisingumo Teismo statuto 46 straipsnis; Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnis)

Visus prašymus, kuriais siekiama, kad Bendrija atlygintų dėl jos veiksmų patirtą žalą, pareigūnai ar tarnautojai pateikia institucijai per protingą terminą, skaičiuojamą nuo momento, kai sužinojo apie situaciją, kurią skundžia. Termino protingas pobūdis turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvienos bylos aplinkybes ir pirmiausia į jos svarbą suinteresuotajam asmeniui, bylos sudėtingumą ir jos šalių elgesį.

Palyginimui taip pat reikia atsižvelgti į Teisingumo Teismo statuto 46 straipsnyje nurodytą penkerių metų ieškinio dėl deliktinės atsakomybės senaties terminą. Tačiau šis penkerių metų terminas nėra griežtas ir neliečiamas bei nereiškia, kad bet kuris iki jo pabaigos pateiktas prašymas turi būti priimtinas, nepaisant laikotarpio, kurio prireikė ieškovui prašymui administracijai pateikti ir bylos aplinkybių.

(žr. 19–22 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2004 m. spalio 5 d. Sprendimo Eagle ir kt. prieš Komisiją, T‑144/02, Rink. p. II‑3381, 65 ir 66 punktai.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. vasario 1 d. Sprendimo Tsarnavas prieš Komisiją, F‑125/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 76 ir 77 punktai.