Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) dne 4. září 2017 – Milan Božičevič Ježovnik v. Slovinská republika

(Věc C-528/17)

Jednací jazyk: slovinština

Předkládající soud

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Milan Božičevič Ježovnik

Odpůrkyně: Slovinská republika

Předběžné otázky

Je dovozce (deklarant), který v okamžiku dovozu žádá o osvobození od placení DPH (dovoz podle režimu 42), neboť zboží má být prodáno v jiném členském státě, povinen k zaplacení DPH (pokud se později zjistí, že podmínky pro osvobození nejsou splněny) stejným způsobem, jakým je povinen k zaplacení celního dluhu?

V případě záporné odpovědi, je povinnost dovozce (deklaranta) rovnocenná povinnosti osoby povinné k dani, která uskutečňuje dodání zboží uvnitř Společenství osvobozené od daně ve smyslu čl. 138 odst. 1 směrnice o DPH?

Musí být v posledně uvedeném případě subjektivní prvek dovozce (deklaranta) směřující k zneužití systému DPH posuzován odlišně od případu dodání zboží uvnitř Společenství ve smyslu čl. 138 odst. 1 směrnice o DPH? Musí být toto posouzení příznivější s ohledem na skutečnost, že v celním režimu 42 musí být osvobození od placení DPH předem povoleno celními orgány, nebo musí být přísnější z důvodu, že se jedná o plnění spojená s prvním vstupem zboží pocházejícího ze třetích zemí na vnitřní trh Evropské unie?

____________