Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unagri) 28. märtsil 2018 – VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. versus Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

(kohtuasi C-222/18)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Vastustaja: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta direktiivi 2011/24/EL1 patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius artikli 3 punkti k ja artikli 11 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et retseptide vastastikune tunnustamise ja teenuste osutamise vabadusega on vastuolus ja seega kokkusobimatu liikmesriigi õigusnorm, mis eristab kahte liiki retsepte ja mis lubab neist ainult ühe puhul ravimeid väljastada arstile, kes töötab tervishoiualal muus kui selles liikmesriigis?

____________

1 ELT 2011, L 88, lk 45.