Valitus, jonka ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias on tehnyt 5.1.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-154/14, ANKO v. komissio, 27.4.2016 antamasta tuomiosta

(Asia C-6/17 P)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Valittaja: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (edustaja: Stavroula Paliou, dikigóros )

Vastapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-154/14 27.4.2016 antaman tuomion ja palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja väittää, että unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-154/14 27.4.2016 antama tuomio sisältää unionin oikeuden periaatteiden vastaisia oikeudellisia arviointeja, ja hakee näihin arviointeihin tällä valituksella muutosta.

Valittajan mielestä valituksenalainen tuomio on kumottava

i)    ensisijaisesti aineellisen oikeuden sovellettavien säännösten kannalta syistä, jotka koskevat oikeudellista virhettä ja menettelyvirheitä, joiden johdosta valituksenalaisen tuomion perustelut eivät ole asianmukaiset

ii)    toissijaisesti syistä, jotka koskevat oikeudellista virhettä niiden määräysten kannalta, joilla säännellään kannekirjelmän osalta todistamisen kohdetta ja todistustaakkaa ja vastinekirjelmän osalta todistustaakan jakautumista.

Tässä yhteydessä valitusperusteet ovat seuraavat:

I)    oikeudellisen virheen ja menettelyvirheiden kannalta:

    1)    ensimmäinen valitusperuste: perustelujen täysi puuttuminen

    2)    toinen valitusperuste: oikeudellinen virhe ja ristiriitaiset perustelut.

II)    oikeudellisen virheen sekä todistamisen kohdetta ja todistustaakkaa koskevien määräysten kannalta:

3)    kolmas valitusperuste: todistamisen kohdetta ja todistustaakkaa koskeva oikeudellinen virhe kannekirjelmän osalta

4)    neljäs valitusperuste: todistustaakan jakautumista koskeva oikeudellinen virhe komission vastinekirjelmän osalta.

____________