Žalba koju je 16. svibnja 2017. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 7. ožujka 2017. u predmetu T-194/13, United Parcel Service protiv Europske komisije

(predmet C-265/17 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: T. Christoforou, N. Khan, H. Leupold, A. Biolan, agenti)

Druge stranke u postupku: United Parcel Service, Inc., FedEx Corp.

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu ;

vrati predmet Općem sudu na ponovni postupak, i

o troškovima odluči naknadno.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Opći sud je pogriješio kada je u svojoj presudi utvrdio da je Komisija morala otkriti UPS-u konačnu verziju modela koncentracije cijena prije donošenja odluke.

Čak i u slučaju da bi to što Komisija nije otkrila konačan model koncentracije cijena UPS-u prije donošenja odluke moglo predstavljati povredu UPS-ovih prava obrane, Opći sud je pogriješio kada je u presudi zaključio da model koncentracije cijena ima dokaznu vrijednost i tako ga pogrešno primijenilo da bi se utvrdilo da odluku treba poništiti.

Čak i ako je u tim okolnostima moglo doći do povrede UPS-ovih prava obrane Opći sud je pogriješio jer se nije očitovao na argumente Komisije prema kojima je UPS-ov zahtjev bio bespredmetan i prema kojima je UPS mogao razumjeti model koncentracije cijena.

U svakom slučaju, utvrđenja iz presude nisu mogla opravdati poništenje odluke.

____________