A Bíróság (negyedik tanács) 2015. október 1-jei ítélete (a Tribunale di Firenze [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Skerdjan Celaj elleni büntetőeljárás

(C-290/14. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség – 2008/115/EK irányelv – Harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérése – Hároméves beutazási tilalommal párosuló kiutasítási határozat – A beutazási tilalom megsértése – Korábban kitoloncolt harmadik országbeli állampolgár – Szabadságvesztés-büntetés az állam területére való újbóli jogellenes beutazás esetén – Összeegyeztethetőség)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Firenze

Az alap-büntetőeljárás résztvevőjeSkerdjan CelajRendelkező részA harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal főszabály szerint nem ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely szabadságvesztéssel rendeli büntetni azt a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárt, aki, miután egy korábbi kiutasítási eljárás keretében visszatért származási országába, a beutazási tilalmat megsértve újfent jogellenesen beutazik az említett állam területére.

____________

1 HL C 292., 2014.9.1.