2014 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Retten i Kolding, Civilretten (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Fag og Arbejde (FOA), veikianti Karsten Kaltoft vardu / Kommunernes Landsforening (KL), veikianti Billund Kommune vardu

(Byla C-354/13)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Socialinė politika – Atleidimas iš darbo – Motyvas – Darbuotojo nutukimas – Bendrasis nediskriminavimo dėl nutukimo principas – Nebuvimas – Direktyva 2000/78/EB – Vienodas vertinimas užimtumo ir profesinėje srityje – Diskriminacijos dėl negalios draudimas – „Negalios“ buvimas)

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Retten i Kolding, Civilretten

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Fag og Arbejde (FOA), veikianti Karsten Kaltoft vardu

Atsakovė: Kommunernes Landsforening (KL), veikianti Billund Kommune vardu

Rezoliucinė dalis

1.        Sąjungos teisė turi būti aiškinama taip, kad joje nenumatytas bendrasis nediskriminavimo dėl nutukimo principas užimtumo ir profesinėje srityje.2.    2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, turi būti aiškinama taip, kad darbuotojo nutukimas yra „negalia“, kaip tai suprantama pagal šią direktyvą, jeigu ji susijusi su apribojimais, atsirandančiais dėl ilgalaikių fizinių, protinių ar psichikos sutrikimų, kurie kartu su įvairiomis kliūtimis gali trukdyti visapusiškai ir veiksmingai užsiimti profesine veikla tokiomis pačiomis kaip ir kitų darbuotojų sąlygomis. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas privalo patikrinti, ar pagrindinėje byloje šios sąlygos yra tenkinamos.