2017 m. lapkričio 24 d. Europos Centrinio Banko pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimtos nutarties byloje T-247/16, Fursin ir kt. / Europos Centrinis Bankas

(Byla C-663/17 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantas: Europos Centrinis Bankas, atstovaujamas E. Koupepidou ir C. Hernández Saseta, advokato B. Schneider

Kitos proceso šalys: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA

Apelianto reikalavimai

Apeliantas Teisingumo Teismo prašo:

i)    panaikinti skundžiamą nutartį tiek, kiek ja pripažįstama, kad akcininkai, veikiantys kaip ieškovai, turėjo suinteresuotumą ir teisę Bendrajame Teisme pareikšti ieškinį dėl ginčijamo sprendimo panaikinimo (skundžiamos nutarties 2 punktas);

ii)    priimti galutinį sprendimą dėl esmės ir atmesti akcininkų, veikiančių kaip ieškovai, ieškinį kaip nepriimtiną; ir

iii)    priteisti iš ieškovų bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas apeliacinį skundą, apeliantas remiasi trimis pagrindais.

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas, susijęs su tuo, kad akcininkai, veikiantys kaip ieškovai (t. y. Trasta Komercbanka akcininkai, o ne pats Trasta Komercbanka), neturėjo suinteresuotumo atskirai nuo Trasta Komercbanka pareikšti ieškinį dėl sprendimo panaikinimo.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas šiais argumentais:

Ieškovas teigia, kad Bendrasis Teismas neteisingai aiškino jurisprudenciją, kurioje reikalaujama, kad akcininkai įrodytų, jog turi atskirą suinteresuotumą pareikšti ieškinį dėl įmonei, kurią jie iš dalies kontroliavo, skirto sprendimo. Konkrečiai tariant, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai 2017 m. rugsėjo 12 d. nutartyje nusprendė, kad ši jurisprudencija netaikytina byloje T-247/16.

Akcininkai, veikiantys kaip ieškovai, neįrodė, kad turi atskirą nei Trasta Komercbanka suinteresuotumą: ginčijamas sprendimas neturėjo įtakos jų teisinei padėčiai (priešingai nei kalbant apie likvidavimo inicijavimą, kuris yra atskiras aktas). Negali būti laikoma, kad akcininkai, veikiantys kaip ieškovai, turi teisinį suinteresuotumą, kad Trasta Komercbanka turėtų banko licenciją, kuris skiriasi nuo paties Trasta Komercbanka teisinio suinteresuotumo turėti tokią licenciją.

Konkrečiai tariant, suinteresuotumas dėl žalos atlyginimo ar akcininkų ekonominis interesas gauti dividendus neturi būti laikomi atskirais teisiniais interesais.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad akcininkai, veikiantys kaip ieškovai, neturėjo locus standi, nes ginčijamas sprendimas nėra konkrečiai su jais susijęs.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas šiais argumentais:

Ginčijamas sprendimas nėra konkrečiai susijęs su akcininkais, veikiančiais kaip ieškovai, nes jis nedaro jiems poveikio dėl tam tikrų jiems būdingų savybių.

Ginčijamas sprendimas nelėmė akcininkų, veikiančių kaip ieškovai, teisinės padėties, kuri skirtųsi nuo likusių akcininkų ir paties Trasta Komercbanka padėties.

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas, susijęs su tuo, kad akcininkai, veikiantys kaip ieškovai, neturėjo locus standi, nes ginčijamas sprendimas nėra tiesiogiai su jais susijęs.

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas šiais argumentais:

Ginčijamas sprendimas nėra tiesiogiai susijęs su akcininkais, veikiančiais kaip ieškovai, nes nebuvo padaryta esminio poveikio jų teisėms, kaip tai suprantama pagal jurisprudenciją.

Vien dėl ekonominės žalos, atsiradusios priėmus ginčijamą sprendimą, negalima daryti išvados, kad buvo padarytas poveikis jų teisinei padėčiai (priešingai nei Trasta Komercbanka teisinei padėčiai), ir visai nesvarbus tokio ekonominio poveikio intensyvumas.

____________