Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2017. gada 13. jūlija spriedumu lietā T-65/15 TALANTON, AE/Eiropas Komisija 2017. gada 13. septembrī iesniedza Talanton, AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon

(lieta C-539/17 P)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Talanton, AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (pārstāvis – K. Damis, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisijas

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

pilnībā atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2017. gada 13. jūlija spriedumu lietā Τ-65/15 Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon/Eiropas Komisija;

apmierināt iepriekš minētās sabiedrības 2015. gada 6. februāra prasību;

noraidīt Komisijas pretprasību;

piespriest Komisijai atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējai apelācijas sūdzības tiesvedībā radušos tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

1)    Labas ticības principa, izpildot attiecīgo līgumu, kļūdaina piemērošana; tiesību normu apakšlīgumu slēgšanas jomā saskaņā ar spēkā esošo Finanšu regulu pārkāpums.

Vispārējā tiesa esot veikusi kļūdainu Beļģijas Civilkodeksa 1134. panta saistībā ar labas ticības principa piemērošanu līguma izpildē vērtējumu.

Vispārējā tiesa kļūdaini esot interpretējusi tiesību normas apakšlīgumu slēgšanas jomā, kas paredzētas Regulas (ES) Nr. 2342/2002 130. un nākamajos pantos un Pamatlīguma, kas parakstīts ar numuru FP7/2009/1, ietvertajās līguma klauzulās I.II.2.4. un II.13.1.

2)    Līguma klauzulas kļūdaina interpretācija un piemērošana un acīmredzami kļūdains pierādījumu vērtējums:

Vispārējā tiesa esot nepareizi interpretējusi klauzulu II.22. “Grāmatvedības pārbaudes un revīzijas” parakstītā līguma II pielikumā, kļūdaini noraidot prasītājas/apelācijas sūdzības iesniedzējas iesniegtos pieteikumus.

3)    Acīmredzama kļūda pierādījumu vērtējumā un pamatojuma nenorādīšana

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu, jo tā acīmredzami esot sagrozījusi prasītājas iesniegtos būtiskos pierādījumus, kuriem atbildētāja ir piekritusi.

____________