Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Judicial da Comarca de Braga (Portugal) op 1 juni 2017 – Caixa Económica Montepio Geral / Carlos Samuel Pimenta Marinho e.a.

(Zaak C-333/17)

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Tribunal Judicial da Comarca de Braga

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Caixa Económica Montepio Geral

Verwerende partijen: Carlos Samuel Pimenta Marinho, Maria de Lurdes Coelho Pimenta Marinho, Daniel Pimenta Marinho, Vera da Conceição Pimenta Marinho

Prejudiciële vraag

Verzet het Unierecht – met name voor zover de burgers van de Unie het fundamentele recht op bescherming van de consument zoals voorzien in [artikel] 38 van het [Handvest van de grondrechten van de Europese Unie] wordt erkend, alsmede het fundamentele recht op gelijke behandeling van burgers en ondernemingen, zoals voorzien in [artikel] 21 EVRM – zich tegen een nationale wettelijke regeling (enig artikel van wetsdecreet nr. 32765 van 29 april 1943, dat voorziet in een uitzondering op de in [artikel] 1143 van het burgerlijk wetboek vastgelegde algemene regeling), op grond waarvan de banksector verschillend wordt behandeld in vergelijking met de overige burgers en ondernemingen met betrekking tot de vorm waarin een lening wordt afgesloten, voor zover een leenovereenkomst een minder plechtige vorm aanneemt wanneer die door een bankinstelling wordt afgesloten?

____________