Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Firenze (Italia) la 12 iunie 2014 – Procedură penală împotriva lui Skerdjan Celaj

(Cauza C-290/14)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale di Firenze

Partea din procedura principală

Skerdjan Celaj

Întrebarea preliminară

Dispozițiile Directivei 2008/115/CE1 se opun existenței unor norme de drept intern ale statelor membre care prevăd pedeapsa închisorii până la patru ani pentru un resortisant al unei țări terțe care, după ce a făcut obiectul returnării nu ca o sancțiune de drept penal și nici ca urmare a unei sancțiuni de drept penal, a revenit pe teritoriul statului încălcând o interdicție legitimă de intrare, fără ca resortisantul în cauză să fi făcut anterior obiectul măsurilor coercitive prevăzute la articolul 8 din Directiva 2008/115/CE în scopul îndepărtării sale imediate și eficace?